Engagerad företagsförmedlare och konsult
Efter att civilekonomen Sten Bennäs arbetat inom samma koncern i trettio år, och varit med och utvecklat en verksamhet från 20 miljoner till 1,6 miljarder i omsättning, kände han att han ville bryta sig loss och satsa på en egen verksamhet som konsult. 2008 startade han Sten Bennäs AB som sysslar med lednings- och styrningsfrågor i företag som växer och där vd:n inte längre kan ha överblick över hela rörelsen.
- Ofta är det svårt att släppa taget och låta andra få beslutsrätt om man är van att styra allt själv, många entreprenörer är mycket bra på att skapa affärer men kanske bör släppa det administrativa åt någon som är bra på den biten, förklarar Sten.
I sådana förändringsprocesser hjälper Sten företaget att skapa överblick och se vad som kan göras effektivare inför den fortsatta utvecklingen.
Han kan också tänka sig att gå in operativt som Vd under begränsade perioder. Styrelsearbetet är också ofta underskattat i dessa företag säger Sten som själv är medlem i Styrelseakademien.
En annan del Sten är behjälplig med är att se över bilparken hos företag med mycket resor.
- Det finns ofta stora besparingar att göra där, genom att se över policies och genomföra upphandlingar av bilar och kringtjänster säger han.

Sedan 1 augusti i år är Sten företrädare i Kronoberg för Länia Företagsförmedling, något som tar mycket tid och engagemang i anspråk just nu. Det handlar om att värdera och förmedla företag. Värderingar kan också göras separat, det finns många andra tillfällen än i samband med överlåtelser då värderingar måste genomföras. Den kan handla om kompanjonskap som startar eller upplöses, familjeombildningar, generationsskiften etc.
- Det är viktigt att förmedlaren kopplas in tidigt i processen när man börjat fundera på att sälja sitt företag, menar Sten. Vi kan då ge råd om vad som skall göras för att göra företaget mer attraktivt och lättsålt och därmed medverka till en högre köpeskilling
Han har nu fullt upp med att genom seminarier, nätverksträffar och olika säljinsatser försöka vitalisera förmedlingsverksamheten inom sitt geografiska område.
Länia består totalt av 25 mäklare spridda över landet och specialiserade på värdering och förmedling av mindre och medelstora företag.
- Tillsammans besitter vi många år av kompetens och erfarenhet på det här området, avslutar Sten.


Länia Företagsförmedling

Bransch:
Företag/tjänster

Telefon: 0470-74 06 00


Email:
sten@stenbennas.se

Hemsida:
www.stenbennas.se

Adress:
Länia Företagsförmedling
Bramstorp Backen
36044 Ingelstad

| 13 SENASTE FÖRETAGEN